Mother Nature als CEO?

mei 2024

De tijd dat duurzaamheid een ‘groen sausje’ was, is echt wel voorbij. Hoe zorg je dat duurzaamheid écht meeweegt in je bedrijfsbeslissingen? Hoe geef je de natuur een stem in je organisatie? 

Natuurinclusief handelen

Bedrijven zijn steeds meer bezig om duurzaamheid te internaliseren in hun bedrijfsmatige beslissingen. Soms door intrinsieke motivatie, maar zeker ook een handje geholpen door de CSRD-wetgeving waar beursgenoteerde en grote bedrijven in Europa aan moeten voldoen en zo verplicht worden om over hun duurzaamheidsactiviteiten te rapporteren. Hierin wordt de natuur als stakeholder gezien en moet er dus actief gehandeld worden om de impact die bedrijfsmatige beslissingen hebben op de natuur, mee te nemen. De tijd dat duurzaamheid een ‘groen sausje’ was, is dus echt wel voorbij. Maar hoe zorg je dat de natuur een stem heeft in je organisatie?  

Inspirerende voorlopers

Het meest bekende voorbeeld op dit thema is Patagonia, een duurzaam outdoor merk. Zij hebben recent besloten om de natuur de enige aandeelhouder te maken van het bedrijf. Het dividend dat jaarlijks wordt uitgekeerd, wordt via een opgezette non-profit besteed aan het bestrijden van de milieucrisis en de bescherming van de natuur (lees hier meer over hoe ze dat doen). Een ander, lokaal voorbeeld dat je je misschien al voorbij hebt zien komen, is plantaardige kaasmaker Willicroft. Zij kiezen ervoor om als CEO voor ‘mother nature’ te werken. Immers is de planeet uiteindelijk degene aan wie zij (en wij allemaal?) verantwoording moeten afleggen. 

Inspirerend, zeker wanneer we gelijktijdig kunnen lezen dat een bedrijf als Unilever zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen afzwakt. Toch zal een team-pagina op de website waar ‘Mother Nature’ een prominente rol op vervult, voor veel bedrijven nog een te ver van het bed-show zijn.   

B-Lab helpt je op weg

B-Lab Benelux, de uitvoerende organisatie van B-Corp, is daarom met de vraag ‘hoe geef je de natuur een stem binnen je organisatie?’ aan de slag gegaan. In de Benelux zijn er zo’n 390 organisaties aangemerkt als B-Corp. Een B-Corp is een certificaat, waarmee bedrijven laten zien dat ze hoge standaarden hebben op het gebied van duurzaamheid, ethiek en transparantie. Deze bedrijven hebben een positieve impact op hun omgeving, dus mens én milieu. Met het keurmerk wil B-Corp een beweging in gang zetten van bedrijven die zakendoen inzetten om goed te doen. Om B-Corp te worden, moet een bedrijf een streng goedkeuringsproces doorlopen en deze elke 3 jaar verlengen. Green Food Lab is trots om B Corp te zijn en vooruitstrevende initiatieven die hieruit voortkomen te omarmen. Zoals het op 10 april gelanceerde initiatief van B-Lab Benelux in samenwerking met de Earth Law Center en Nyenrode: het online platform onboardingnature.com. 

Nature inclusive governance

De naam zegt het al: met het platform wordt bedrijven inspiratie maar vooral ook een praktische toolkit geboden om de natuur een duidelijke stem te geven binnen de bedrijfsvoering en het bestuur. Ook wel nature inclusive governance genoemd. Nu gaat dit er niet zozeer om of je je er als bedrijf comfortabel bij voelt om ‘Mother Nature’ op je teampagina op je website te zetten. Dit gaat om een mindshift, waarin de natuur en het belang van de natuur zakelijk geïnternaliseerd wordt. Dat heeft niet alleen voordelen voor de natuur zelf, maar versterkt ook het maken van beslissingen in lijn met ESG/CSRD-verplichtingen waar je als bedrijf aan moet voldoen. Bovendien maak je je bedrijf een stuk robuuster door natuur-inclusief te handelen. Met deze toolkit wordt het gemakkelijker gemaakt om de eerste stappen op dit gebied te zetten. 

De toolkit onderscheidt vier hoofdvormen waarop natuur een rol kan spelen binnen je organisatie. Allereerst kan dat door Natuur als Inspiratie te zien en de natuur mee te nemen in je statuten of de natuur als CEO te benoemen. De tweede manier is de Natuur als Aandeelhouder aan te wijzen. De derde vorm is te kiezen voor Natuur als Director, waarbij er echt een rol wordt gecreëerd en op die manier de natuur een stem wordt gegeven bij het maken van beslissingen. Ten slotte is de vierde vorm Natuur als Adviseur, waarin er een vorm wordt gevonden waarin iemand namens de natuur advies geeft, juridisch bindend of niet.  

Handelt jouw organisatie al natuurinclusief? Laat je inspireren door de partijen die je voor zijn gegaan. Meer informatie en de toolkit zijn te downloaden via onboardingnature.com. Hopelijk biedt dit handvaten om de natuur een duidelijke stem te geven, op een manier die bij jouw organisatie past. 

Dit blog is eerder verschenen op Marketingtribune.nl en duurzaam-ondernemen.nl